STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


22 grudnia 2004

1383

25 grudnia 2004
BOŻE NARODZENIE


„Radość wielka”


     Posłuchałeś śpiewu aniołów? Ich zaproszenia? Przyszedłeś do Jezusa narodzonego w stajni? Ale przecież nie po to, żeby powrócić do siebie i zapomnieć o Nim. Przecież coś cię musiało zafascynować, porwać, że zdecydowałeś Go powitać. Zachowaj ten zachwyt, to odkrycie. Nie daj sobie go odebrać. Niech będzie siłą napędową twojego dalszego życia.
     Niech to będzie prawdziwe twoje narodzenie.


Ks. M.M.December 25th, 2004
CHRISTMAS


”Great Joy”


     Have you listened to the angels’ song, to their invitation?  Did you go to see Jesus born in the stable?  But you didn’t do it only to return to your place and forget about Him.  Something must have fascinated you and taken hold of you so that you’d have decided to bid Him welcome.  Hold on to that admiration, to that discovery.  Don’t let it be taken away from you.  Let it be the impulsion of the rest of your life. 
     Let it be your true birth.


         Fr. M.M.