STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


29 grudnia 2004

1387

2 stycznia 2005
2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU


„Bogiem było Słowo”


     My przez całe życie szukamy Boga.
     Dobijamy się o prawdę. Nie chcemy dać się okłamać.
     Tęsknimy za miłością. Przyglądamy się każdemu uczynkowi – jak monecie, czy nie jest fałszywa – czy nie chcą nas wykorzystać, przekupić.
     Walczymy o wolność. Nie chcemy poddać się układom, naciskom, gwałtom.
     Aż wreszcie Prawda ukazała się nam w pełni, Miłość zabłysła przed nami, Wolność powiała wichrem – w Osobie Jezusa Chrystusa.


KS. M.M.January 2nd, 2005
2nd Sunday after Christmas


”The Word was God”


     We are searching for God throughout the whole lifetime.
     We knock repeatedly to get the truth.  We do not want to let ourselves be deceived. 
     We long for love.  We peer at every deed – as if it were a coin – if it is not false, if we are not being used or bribed. 
    We fight for freedom.  We do not want to surrender to pressures, clouts, and violence.
     And finally the Truth has revealed itself in full, Love has flashed in front of us, Freedom has swept in like a gale – in the Person of Jesus Christ.


          Fr. M.M.