STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


5 stycznia 2005

1388

9 stycznia 2005
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO


„Przyjąć chrzest”


     Trzeba starać się o to, aby w nas było jak najwięcej Boga – aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, narodowym i państwowym było jak najwięcej mądrości, twórczości, uczciwości, dobroci, przebaczenia, pokoju, zgody.
     Trzeba starać się o to, ażeby w naszym życiu było jak najmniej Złego – nienawiści, pogardy, zemsty, pazerności, lenistwa, zazdrości.


KS. M.M.January 9th, 2005
Sunday of the Lord’s Baptism


”To be baptized”


     You must strive to have as much God within you as possible; to have as much wisdom, creativity, honesty, kindness, forgiveness, peace, and harmony as possible in your personal, professional, social and national life.
     You must strive to have as little Evil as possible in your life- as little hatred, contempt, revenge, greed, laziness, and envy as possible.


         Fr. M.M.