STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


12 stycznia 2005

1392

16 stycznia 2005
2. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Ujrzałem Ducha”


     Na to, żeby przekonać się, że Jezus jest Słowem Bożym, Synem Ojca, nie potrzebujemy, by aniołowie nam o tym śpiewali, by Gwiazda nas prowadziła do Niego. Nie potrzebujemy, by nam chleb rozmnażał, morską burzę uspokajał, by wskrzeszał zmarłych, uzdrawiał chorych, głuchym przywracał słuch, niewidomym wzrok. Wystarcza nam to, co powiedział, i to, jak żył. A mówił i żył, świadcząc o tym, że Bóg jest Miłością.


KS. M.M.January 16th, 2005
2nd Sunday of Ordinary Time


”I saw a Ghost”


     We do not need angels to sing about it, or the Star to lead us to Him to ascertain that Jesus is the Word of God and the Son of the Father.  We do not need Him to multiply loaves of bread, to calm a storm, to bring the dead to life, to cure the sick, to give the hearing to the deaf and sight to the blind.  For us, what He said and how He lived is enough.  And He lived and talked proclaiming that God is Love.


          Fr. M.M.