STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


2 lutego 2005

1402

6 lutego 2005
5. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Wasze światło”


     Potrzeba więcej światła, by rozproszyć ciemności, jakie zalegają po kątach naszego domu rodzinnego, ojczyźnianego, światowego, przepędzić schematyczne przyzwyczajenia, stare zabobony, stereotypy, schematy, nawyki, które już nic nie wnoszą, a tylko przeszkadzają.
     Potrzeba nowego myślenia, nowych horyzontów, nowych metod w naszych zakładach pracy. Bo inaczej utoniemy w starociach. Tu nie chodzi o to, ażeby zrywać z przeszłością. Owszem czerpać to, co było w niej wielkie. Ale nie powtarzać, tylko tworzyć nowe – na miarę potrzeb, które się pojawiły niespodziewanie, często wbrew przewidywaniu.
     Potrzeba więcej światła – na co dzień i na święta. Dla dzieci, dorosłych i ludzi trzeciego wieku. Bo światło niesie radość. Radość z życia, z twórczości – z postępu, ze zwycięstwa nad stagnacją, miernotą, beznadzieją.


Ks. M.M.February 6th, 2005
5th Sunday of Ordinary Time


”Your Light”


     You need more light to dissipate the darkness looming in the dark corners of your home; your family home, your homeland home and your world home, to drive away conventional practices, old superstitions, stereotypes, schemes, habits which do not contribute anything anymore, which just stand in the way.
     You need more of new thinking, new horizons, and new methods in our companies.  Otherwise we will drown in old junk.  This does not mean that we need to break with the past.  Of course, let’s take from it what was great.  But do not repeat it.  Create new, according to new needs, which emerge unexpectedly, sometimes even against all odds.
     You need more light – for black and red-letter days alike, for children, for adults, for senior citizens; because light carries joy; joy of life, joy of creativity, progress, of victory over stagnation, mediocrity and hopelessness.


          Fr. M.M.