STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


16 lutego 2005

1408

20 lutego 2005
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Na górę”

     Żebyś choć czasem sięgnął ponad zachwyt arcydziełem muzycznym, malarskim, architektonicznym, ponad zachwyt zwornikiem na sklepieniu, błękitem nieba, ciszą lasu, zapachem łąk, śpiewem ptaków, ponad radość, jaką ci daje twoja praca, twórczość, potrzebność ludziom, miłość.
Potem możesz powrócić do zwyczajnego życia – ale w przekonaniu, że istnieje Rzeczywistość, do której należysz, która jest twoim udziałem, która ciebie tworzy, bez której nie można żyć, która jest ci tak potrzebna jak codzienny chleb. Bez której nie potrafisz być człowiekiem.
Żebyś choć czasem za nią zatęsknił, jej zapragnął – i w niej trwał.

Ks. M.M.February 20th, 2005
2nd Sunday of Lent

„Onto the mountain”

     May you sometimes reach beyond admiration of a musical, or architectural, or painter’s masterpiece, beyond admiration of a keystone in a vault, the ultramarine of the sky, silence of the forest, fragrance of the meadows, a bird song, beyond joy which your work, your creativity, your usefulness and love of people bring you.
And then you may go back to your everyday life but with the conviction that there exists this Reality to which you belong, which is a part of you, which creates you, without which you cannot live, which you need like your daily bread.  You cannot be a human without it.
May you, at least sometimes, start longing for it, start desiring it and then persist in it.

         Fr. M.M.