STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


16 marca 2005

1423

20 marca 2005
NIEDZIELA PALMOWA


„I ukrzyżowali Go”


     Proroków nie wolno krzyżować. Tym bardziej nie publicznie, nie na wzgórzu. Należy zabijać ich pokryjomu, ciało oddać na pożarcie sępów albo spalić, a popiół rozsypać na pustyni. Żeby przykrył ich życie proch niepamięci.
     Proroków nie wolno krzyżować. Zabić własnymi rękami. Nie angażować w tę sprawę zdrajców z grona uczniów proroka. Wcześniej czy później oni się nawrócą, pożałują swojej zdrady i gorliwością będą starali się zadośćuczynić chwili swojej słabości. 
     Proroków nie wolno krzyżować. A tym bardziej Tego, który powiedział, że jest Synem Bożym.


ks. M.M.
    March 20th, 2005
Palm Sunday


”And they crucified Him”


     One must not crucify prophets, especially not publicly and not on the hill.  They need to be killed secretly; their bodies left for the vultures, or burned and the ashes spread in the desert, so that their lives get covered with dust of oblivion.
     One must not crucify prophets.  One needs to kill them with one’s own hands. One must not involve in it any traitors from within the prophet’s group of disciples.  Sooner or later they will recant and regret their treason and they’ll zealously try to atone for a moment of their weakness.
     One must not crucify prophets, and especially not the One who said that He was a Son of God.


          Fr. M.M.