STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


12 kwietnia 2005

1444

17 kwietnia 2005
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Pasterz”


     Na koniec miałeś to, coś tak lubił. Piękną liturgię i niezliczone rzesze jej uczestników – prawie cały świat. I dałeś im to, co dawałeś każdemu: przyjaźń na całe życie. Tylko nie powiedziałeś mi – jak to bywało – „do widzenia; przyjedź znowu jak najprędzej”. A może powiedziałeś, tylko nie dosłyszałem…


KS. M.M.April 17th, 2005
4th Sunday of Lent


”The Shepherd”


     In the end you had what you used to like so much:  Beautiful liturgy and countless crowds of participants – almost the whole world.  And you gave them what you had been giving to everybody: life-long friendship.  Only you didn’t say to me – as you used to do – „Good bye, come again as soon as possible”.  Or maybe you did, but I’ve failed to hear…


          Fr. M.M.