STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


20 kwietnia 2005

1446

24 kwietnia 2005
V NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Znacie drogę”


     Czy odważyłbyś się powiedzieć o sobie: „Jam jest drogą, prawdą i życiem”?
     Nie mów, że nie ośmieliłbyś się tak nawet pomyśleć, a cóż dopiero oświadczyć. Przecież masz prawo. A nawet obowiązek. Przecież to jest wołanie twojego chrześcijaństwa, człowieczeństwa, twojego sensu życia.
     A jeżeli uważasz, że znasz siebie i stąd twoja niemożność, to spróbuj sobie odpowiedzieć: Czy dużo ci brakuje do tego, aby oświadczyć: „Kto widzi mnie, widzi i Ojca”?


KS. M.M.April 24th, 2005
5th Sunday of Lent


”You know the way”


     Would you dare say about yourself: „I am the way, the truth, and the life”?
     Do not say that you wouldn’t even dare think that and – even more so – state that.  But you do have the right.  It’s even your duty.  This is the calling of your Christianity, your humanity, and the meaning of your life. 
     And if you think that you know yourself and hence your inability, then try to answer yourself:  Are your shortcomings to great for you to be able to say:  „Who sees me sees also the Father”?


         Fr. M.M.