STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


27 kwietnia 2005

1452

1 maja 2005
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Nie zostawię was sierotami”


     Przyjdę do was, jeśli tylko zatęsknicie za mną, i pozostanę, jak długo tego zechcecie, nawet całe życie. Będę w was słowami, które zmuszały was do myślenia, czynami, które podziwialiście, pragnieniem świętości, które w was budziłem, miłością moją ku wam, jeśli tylko jej nie odrzucicie.


KS. M.M.May 1st, 2005
6th Sunday of Lent


”I will not leave you orphans”


     I will come to you, if only you long for me, and I will stay with you as long as you wish, even throughout your whole life.  I will be with you as words, which make you think, as deeds, which you’ve admired, as desire of holiness, which I have awakened within you, as love towards you — if only you do not reject it.


          Fr. M.M.