STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


4 maja 2005

1453

8 maja 2005
Wniebowstąpienie Pańskie


„Jestem z wami”


     Nie bój się Boga – Bóg jest Miłością.
     Nie bój się ludzi. Nawet jak się wyprą ciebie. Nawet gdy cię skrzywdzą, podepczą, wyśmieją, pogardzą, powieszą na krzyżu.
     Zawsze znajdzie się jakiś umiłowany uczeń, który zostanie pod krzyżem, tobie wierny. Zawsze znajdzie się jakaś Magdalena, która zostanie pod krzyżem, tobie wierna. Zawsze znajdzie się jakiś Józef z Arymatei, który ciało twoje przyjmie do grobu swojego.
     I poczekaj. A będą wracali uczniowie, którzy się ciebie wyparli, uciekli. Będą wracali. Z płaczem – jak Piotr, z żalem – jak on.
     Nie bój się ludzi – w każdym z nich jest iskra Boża, która może rozgorzeć w pochodnię.


KS. M.M.May 8th, 2005
Ascension of the Lord


”I am with you”


     Do not be afraid of God – God is Love.
     Do not be afraid of people.  Even if they disavow you, even if they hurt you, trample you, laugh at you, despise you, or nail you to the cross.
     There will always be some beloved disciple, who will stay at the cross, faithful to you.  There will always be a Magdalene, who will stay at the cross, faithful to you.  There will always be a Joseph of Arimathea, who will take your body and place it in his own tomb.
     You just wait.  Those disciples who denied you, who ran away, will come back.  They will be coming back, weeping – like Peter, with sorrow – like he did.
     Do not be afraid of people.  Each of them carries this divine spark, which can burst into flames like a torch.


         Fr. M.M.