STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / refleksje


8 maja 2005

1465

8 maja 2005


„Jestem z wami”


     Nie bój się Boga – Bóg jest Miłością.
     Nie bój się ludzi. Nawet jak się wyprą ciebie. Nawet gdy cię skrzywdzą, podepczą, wyśmieją, pogardzą, powieszą na krzyżu.
     Zawsze znajdzie się jakiś umiłowany uczeń, który zostanie pod krzyżem, tobie wierny. Zawsze znajdzie się jakaś Magdalena, która zostanie pod krzyżem, tobie wierna. Zawsze znajdzie się jakiś Józef z Arymatei, który ciało twoje przyjmie do grobu swojego.
     I poczekaj. A będą wracali uczniowie, którzy się ciebie wyparli, uciekli. Będą wracali. Z płaczem – jak Piotr, z żalem – jak on.
     Nie bój się ludzi – w każdym z nich jest iskra Boża, która może rozgorzeć w pochodnię.