STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


18 maja 2005

1473

22 maja 2005
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


„Bóg umiłował świat”


     Boże, jak Cię nazwać mamy? Ciebie, który jesteś nieogarniony przez nasz umysł. Ale mamy intuicję Twojej wielkości, a zarazem swojej nieporadności. Twojego ogromu, a zarazem naszej małości. Twojej świętości, a zarazem naszej grzeszności. 
     Ale gdy mówimy do Ciebie: Ojcze, Panie, Stwórco, to za bardzo widzimy naszego ziemskiego ojca, pana, stwórcę. Jedynie to nazywać Ciebie Miłością, Prawdą, Mądrością, Pokojem, Ciszą – bo nią jesteś. Tym bardziej, że ta forma przynagla nas do zrozumienia, że abyśmy byli blisko Ciebie, musimy się starać o miłość, prawdę, mądrość, pokój, ciszę. Bo tylko wtedy mieszkasz w nas rzeczywiście.


KS. M.M.May 22nd, 2005
FEAST OF HOLY TRINITY


”God so loved the world”


     How should we call you, God; You, who are imponderable by our minds?  Although we do have an idea of Your greatness and at the same time of our helplessness, Your immensity and our insignificance, Your holiness and our sinfulness.
     But when we call You: Father, Lord, or Creator, we tend to see You too much as our earthly father, lord or creator.  One can call You only: Love, Truth, Wisdom, Peace or Silence – because that’s what You are.  The more so because this form urges us to understand that to be near You we have to strive for love , truth, wisdom, peace and silence.  Only then can you truly live within us.


         Fr. M.M.