STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


25 maja 2005

1485

29 maja 2005
9. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Nie znam was”


     Żeby słowo „wierzący” nie sprowadzało się do określenia człowieka, który gada o Panu Bogu, ani do tego, który gada i chodzi w niedzielę na Mszę świętą, ani do tego, który gada, chodzi w niedziele na Mszę świętą i w piątki nie je mięsa. Ale żeby słowo „wierzący” sprowadzało się do określenia człowieka, który się modli, a potem niech nawet nic nie mówi o Panu Bogu, ale będzie uczciwym człowiekiem.


KS. M.M.


 May 29th, 2005
9th Sunday of Ordinary Time


”I do not know you”


     May the words „man of faith” not be limited to describing a man who chatters about God, or the one who chatters and attends Sunday Mass or the one who chatters, attends Sunday Mass and does not eat meat on Friday.  May the words „man of faith” describe a person who prays and then does not even say anything about God, but lives an honest life.


        Fr. M.M.