STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


1 czerwca 2005

1486

5 czerwca 2005
10. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Chcę miłosierdzia”


     Jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Boga, ale nie wierzy w człowieka, ten naprawdę nie wierzy w Boga. Trzeba wierzyć w człowieka, bo jest stworzony przez Boga, bo jest przez Niego kochany, bo Bóg w niego wierzy. I dlatego nie skreślaj nikogo. Nawet gdyby się totalnie skompromitował. Nawet gdyby popełnił wiele przestępstw. Nawet gdyby nie okazywał skruchy. Bo nawet w takim człowieku tli się iskra Boga, która może zapłonąć wielkim ogniem.
     Trzeba, żebyś wierzył nie tylko w Boga, ale żebyś wierzył również w siebie.


KS. M.M.June 5th, 2005
10th Sunday of Ordinary Time


”I want mercy”


     If someone says that he or she believes in God, but does not believe in man, that person does not really believe in God.  One has to believe in man, because man is created by God and loved by God, because God believes in man.  Therefore do not scratch anybody out, even if he or she totally disgraced himself or herself, even if he or she committed many crimes, even if he or she did not show remorse, because even within such man there is a smoldering spark of God, which can burst into a great fire.
     You need to believe not only in God, but also in yourself.


          Fr. M.M.