STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


20 lipca 2005

1506

24 lipca 2005
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Królestwo niebieskie”


     Jezusowi chodzi o to, żeby królestwo ludzkie stało się królestwem Bożym, żeby królestwo ziemskie stało się niebiańskim, żeby ziemia stała się niebem. Na pozór – utopia, pragnienie nie do spełnienia, cel nie do osiągnięcia, poprzeczka ustawiona za wysoko jak na ludzkie możliwości. Ale tak naprawdę, dopiero wtedy człowiek stanie się człowiekiem, dopiero wtedy powróci do normalności, jeżeli będzie do tego dążył. W przeciwnym razie zbudujemy królestwo szatańskie, ziemię zamienimy w piekło. O tym możemy się przekonać na co dzień.


KS. M.M.July 24, 2005
17th Sunday of Ordinary Time


”Heavenly Kingdom”


     Jesus wanted the human kingdom to become the kingdom of God; the earthly kingdom to become the heavenly kingdom; the Earth to become Heaven.  Seemingly – Utopia; a desire that cannot come true; an unobtainable goal; a crossbar set too high for human power.  But truly, the only way for a human to become human, the only way to return to normality is to strive for that goal. Otherwise we will create Satan’s kingdom and we will turn the Earth into hell.  You can see it for yourself every day.


       Fr. M.M.