STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


27 lipca 2005

1509

31 lipca 2005
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Zlitował się nad nimi”


     Ta religia jest lepsza, która lepiej łączy człowieka z Bogiem – przez naukę, którą głosi, i przez instytucje, które ma do dyspozycji.
     Najważniejszą instytucją chrześcijaństwa jest Msza święta, która uobecnia Słowo Boże. A Jezus nas naucza, że Bóg – Stwórca nasz jest Miłością i kocha każdego człowieka, niezależnie od tego jakiej rasy, jakiej religii, nawet gdy nie jest święty.
     I każda krzywda wyrządzona jakiemukolwiek człowiekowi jest zaprzeczeniem Boga. A każdy dobry czyn, słowo, każde przebaczenie jest aktem miłości względem Niego.


KS. M.M.July 31, 2005
18th Sunday of Ordinary Time


”He took pity on them”


     This religion is better which better connects a person to God through its teachings and through the institutions, which are at its disposal. 
     The most important institution of Christianity is Holy Mass, which embodies the Word of God.  And Jesus teaches that God-Creator is Love and that He loves every man; no matter what race or what religion, even if he or she is not holy.
     And so, any harm caused to another man is a negation of God.  And every good deed, good word, and each act of forgiveness is an expression of love towards Him.


        Fr. M.M.