STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


21 sierpnia 2005

1521

21 sierpnia 2005
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA


„Błogosławiony jesteś”


     Biada nam, chrześcijanom, gdy będziemy prześladowani za pychę, arogancję, bogactwo, nietolerancję, za brak poczucia ekumenicznego, ubóstwa, pokory, prostoty, miłości, przebaczenia, otwarcia.
     Nie narzekajmy, gdy nas będą prześladować za dobroć, serdeczność, pomoc, za przebaczenie, darowanie, podanie ręki, cierpliwość, wyrozumiałość, za tolerancję. Wtedy Bogu niech będzie chwała. Bo taki był Jezus – nasz Brat i Mistrz. Był tolerancyjny i otwarty dla Samarytan i pogan, dla biednych i prostaków, dla grzeszników, celników i wiarołomców. I pomagał im żyć.


KS. M.M.
August 21, 2005
21st Sunday of Ordinary Time


”Blessed are you”


     Woe unto us Christians, when we are persecuted for our conceit, presumption, wealth, lack of tolerance, lack of ecumenical spirit, poverty, humility, simplicity, love, forgiveness, and frankness.
     Let’s not complain when they persecute us for kindness, warmth, help, forgiveness, remission, patience, tolerance, and giving a hand.  Praise be to God, then, because Jesus – our Brother and Master — was like that.  He was open and tolerant to pagans and Samaritans, to the poor and simple, to the sinners, tax collectors and traitors.  And He helped them live.


          Fr. M.M.