STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


19 października 2005

1545

23 października 2005
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


„Nauczyciel”


     Być nauczycielem, to dzielić się z drugim człowiekiem swoją mądrością, odwagą, swoimi przemyśleniami, pomysłami, odkryciami – sobą samym. I nigdy w to nie zwątpić, że twój słuchacz, uczeń, twoje dziecko, twój ojciec, kolega, twoja matka, koleżanka przyjmie to słowo, które mu przekazujesz. Że twój dar nie zmarnieje, nie rozproszy się, nie przepadnie, ale wyrośnie, choć przekształcony, przetworzony przez osobowość twojego słuchacza. Zamieni się w nową wartość i rozkwitnie. I w ten sposób przetrwasz. I wzbogacisz się.


KS. M.M.October 23, 2005
30th Sunday of Ordinary Time


”Teacher”


     To be a teacher: to share with other people your wisdom, courage, thoughts, ideas, discoveries and yourself.  And to never doubt that your listener, pupil, your child, your father, friend, mother or friend will receive the word which you pass on to them, that your gift will not be wasted, scattered or lost, but -instead – it will grow however changed by your listener’s personality.  It will change into a new value and it will blossom.  In such way you will survive and you will enrich yourself.


        Fr. M.M.