STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Dziennik Polski wydanie niedzielne


22 pazdziernika 2005

1548

23 października 2005 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


„Największe przykazanie”


     Co w sercu – to na ustach.
     Co w sercu – to w oczach.
     Co w sercu – to w uszach.
     Co w sercu – to w dłoniach.


     Co w umyśle – to w mowie,
     Co w umyśle – to w spojrzeniu.
     Co w umyśle – to w słuchaniu.
     Co w umyśle – to w czynieniu.


* * *


     Taki jest nasz ludzki mechanizm, od nas niezależny. Jednak cała ogromna reszta zależy od nas. Musimy dbać o życzliwość naszego serca. Tak jak dbać musimy o jasność naszego umysłu.
     Dlatego staraj się, aby mowa twoja była życzliwa,
     aby spojrzenia twoje były życzliwe,
     ażeby słuchanie twoje było życzliwe,
     aby czyny twoje były życzliwe.


* * *


     Dlatego szukaj mądrości. Szukaj jej w sobie, w ludziach, w świecie, w kulturze.
     Staraj się patrzeć mądrze na ludzi, na świat, na siebie, co oglądasz, co czytasz. Nie powierzchownie, a głęboko. Pytaj o motywacje, intencje, cele, zamiary, powody ludzkich działań.
     Uważaj, czego słuchasz, z kim rozmawiasz, o czym rozmawiasz.
     Nie wierz tym, co krzykliwie zachwalają swój towar. Nie poddawaj się reklamie. Pytaj siebie, swojej intuicji, czy zgadzasz się na to, co słyszysz, co dochodzi do ciebie, co powtarzają bez końca w radiu, w telewizji, co słyszysz z ust twoich rozmówców. Pytaj siebie, co myślisz na ten temat, staraj się wypracowywać, mieć swoje zdanie, opinię, stanowisko.
     Staraj się mówić mądrze, aby to, co formułujesz, było przejrzyste. Dobieraj prostych słów, abyś był zrozumiały.


* * *


     Kontroluj się, o czym rozmawiasz, co opowiadasz, czy to potrzebne, co powtarzasz;
     kontroluj swoją wiecznie niezaspokojoną ciekawość, swoje skłonności śledzenia, podpatrywania;
     kontroluj, z kim przestajesz, z kim się przyjaźnisz, utrzymujesz kontakty, kogo spotykasz;
     kontroluj, jakie czytasz gazety, tygodniki, książki, co oglądasz w telewizji, jakiej słuchasz muzyki.


* * *


     Tylko wtedy masz szansę, że twoje serce będzie czyste i umysł jasny.


KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI