STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


2 listopada 2005

1551

6 listopada 2005
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Wszystkie zasnęły”


     Tak się czasem zdaje, że znudziliśmy się Jezusem.
     Tak się czasem zdaje, że znudziliśmy się Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Zesłaniem Ducha Świętego. I rosną w Europie meczety. Kościoły pustoszeją, a świątynie muzułmańskie pęcznieją.
     Tak się czasem zdaje, że znudziliśmy się chrześcijaństwem. Że tu nic wielkiego się nie dzieje! Ot, zwyczajna Msza święta – w dzień powszedni, w niedziele. Wszystko już wiemy. Już nic nas nie zaskoczy. Nic nas nie zachwyci ani nie zadziwi. Nic nam nie zaimponuje.
     Tak się czasem zdaje, że znudziliśmy się Ewangelią. Tu nie ma nic nadzwyczajnego! Należy tylko wierzyć, że Bóg jest miłością. Należy tylko kochać Boga, ludzi, świat.


KS. M.M.



November 6, 2005
32nd Sunday of Ordinary Time


”They all fell asleep”


     Sometimes it seems that we have become bored with Jesus.
     It seems we’ve become bored with Christmas, Easter, and Pentecost.  And there are Mosques growing in Europe.  Churches are becoming deserted Muslim shrines are swelling up.  
     Sometimes it seems that we have become bored with Christianity.  Nothing great is happening here – just regular holy Mass – on weekdays and on Sundays.  We already know it all.  Nothing is going to surprise us here, nothing is going to entrance or amaze us.  Nothing is going to impress us.
     Sometimes it seems that we have become bored with Gospel.  There’s nothing extraordinary in it.  All you have to do is believe that God is Love.  All you have to do is love God, people and the world.


          Fr. M.M.