STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


9 listopada 2005

1554

13 listopada 2005
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Według jego zdolności”


     Nie wiem, ileś otrzymał talentów: pięć, dwa czy jeden. Ale na wszelki wypadek zachowuj się tak, jakbyś otrzymał pięć. I z tym wchodź między ludzi. Niech czują się lepiej przy tobie, z tobą, obok ciebie. I chcą cię mieć. Bo wtedy się nie boją, nie smucą, nie martwią, nie przerażają, nie wpadają w rozpacz. Dzięki twojej pogodzie, optymizmowi, odważnemu zachowaniu się.
     Rób wszystko, na ile tylko cię stać, by dorosnąć do godności uczniów Jezusa. By dorosnąć do dobroci, odwagi, mądrości, uśmiechu, siły. By nieść królestwo Boże ludziom, którzy są daleko od Niego.


KS. M.M.November 13, 2005
33rd Sunday of Ordinary Time


”Each according to his own ability”


     I don’t know how many talents you have received: five two or one.  But just in case, act as if you have received five and go with that among the people.  Let them feel better in your company, with you, next to you.  Let them want to have you around, because then they are not afraid, they are not sad, not terrified, they are not in despair.  And it’s thanks to your cheerfulness, optimism, and brave behavior.
     Do everything – as much as you can afford – to rise to the dignity of Jesus’ disciples; to rise to that goodness, courage, wisdom, smile and strength.  So you can carry God’s Kingdom to those who are far away from Him.


         Fr. M.M.