STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


7 grudnia 2005

1566

11 grudnia 2005
III NIEDZIELA ADWENTU


„Kto ty jesteś?”


     Czy ty jesteś Mesjaszem, czy Eliaszem, czy prorokiem?
     Nie jestem.
     To jakim prawem śmiesz nas pouczać?
     Głoszę prawdy, które mnie się objawiły. Chcę, by się ludzie przerazili tym, co mnie przeraża. By się zachwycili tym, co mnie zachwyca. Ostrzegam przed tym, co i mnie zagraża. Namawiam do tego, co i mnie przekonało. Budzę nadzieję, która we mnie wciąż tli.
     Jam głos wołającego na pustkowiu. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy. Czy rozumie. Czy akceptuje. Nie wiem, kto się oburzy, zachwyci, przerazi, kto wyśmieje.
     Wołam, bo biada mi, gdybym milczał.


KS. M.M.December 11, 2005
3rd Sunday Advent


”Who are you?”


     Are You Messiah, or Elijah, or a prophet?
     No, I am not.
     Then by what right do you dare preach to us?
     I preach the truths that were revealed to me.  I want people to be terrified by what terrifies me, to be enchanted by what enchants me.  I warn them against what seems threatening to me, I persuade them to do what I am convinced is right, I stir up hope which is still burning within me.
     I am the voice of one crying out in the desert.  I don’t know if anyone can hear me, or understand me or accept me.  I don’t know who will become indignant, who will become terrified, who will become enraptured and who will ridicule me.
     I am crying out.  Woe unto me if I remain silent.


        Fr. M.M.