STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


21 grudnia 2005

1573

25 grudnia 2005
BOŻE NARODZENIE


„Radość wielka”


     Nie nadsłuchuj śpiewów anielskich. To był znak przeznaczony dla pasterzy.
     Nie wypatruj Gwiazdy. To był znak przeznaczony dla Trzech Mędrców.
     Ty na twoich ścieżkach życiowych otrzymujesz inne znaki. I tylko uważaj, żebyś ich nie przeoczył, żebyś dosłuchał, żebyś przyjął to, co zostało ci przeznaczone. Nie bój się, te znaki są tak samo radosne jak śpiewanie anielskie, tak wyraźne jak Jego gwiazda na ciemnym nieboskłonie. A zwiastują ci prawdę wprost niepojętą, że Bóg Syna swojego dał, żebyś nie zginął.
     Obyś za tym znakiem poszedł. I żebyś doszedł do Jezusa narodzonego dla ciebie.


KS. M.M.


 December 25, 2005
CHRISTMAS DAY


”Great Joy”


     Do not listen for singing of the angels.  That sign was intended for the shepherds. 
     Do not look for the Star.  That sign was intended for the Three Magi. 
     You’ll receive different signs on your paths of life.  Watch out so you don’t miss them.  See them, hear them, and receive what was intended for you.  Do not be afraid; these signs are as joyful as angels’ singing, as clear as His bright star on the dark horizon.  And they announce to you this almost inconceivable truth that God has given his Son, so that you would not perish.
     May you follow this sign and may you reach Jesus who’s been born for you.


        Fr. M.M.