STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


25 stycznia 2006

1586

29 stycznia 2006
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

„Opętany

     Opętani chciwością. Opętani zazdrością. Opętani pychą. Opętani zemstą. Opętani nienawiścią. Opętani władzą. Opętani godnościami. Opętani tytułami. Opętani sławą. Opętani swoim wyglądem. Starający się za wszelką cenę dogonić tych, którzy nas wyprzedzili. Podporządkujemy tej żądzy swoje wysiłki, swoją pracę, swoje wszelakie działanie. Aby udowodnić, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, sprytniejsi. By rzucić na kolana swych rywali. By mieć satysfakcję, że dorównaliśmy, że przewyższyliśmy. Aby stanąć na podium, w świetle reflektorów i słyszeć oklaski z okrzykami podziwu.
W tym opętaniu zżeramy swoje siły, swój czas, swoją energię. I nie jesteśmy nawet w stanie w tym hałasie usłyszeć chichotu szatańskiego.

KS. M.M.January 29, 2006
4th Sunday of Ordinary Time


„Possessed”


     Possessed by greed.  Possessed by envy.  Possessed by conceit.  Possessed by revenge.  Possessed by power.  Possessed by distinctions.  Possessed by titles.  Possessed by fame.  Possessed by ones own appearance.  Trying – at any price – to catch up to those who had passed us by.  All of our efforts, our work, all of our activities are governed by this desire; to prove that we are better, wiser and smarter, to bring our competitors to their knees, to get the satisfaction that we have equaled or surpassed somebody, to stand on the podium in the limelight, and to hear the applause and cheers of admiration.
     This possession consumes our strength, our time and our energy.  And through all this noise we are not even able to hear Satan’s cackle.


         Fr. M.M.