STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Dziennik Polski wydanie niedzielne


28 stycznia 2006

1588

29 stycznia 2006 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA


„Rozkazuje duchom nieczystym” 


     Jezus powiedział do uczniów, których powoływał, by poszli za Nim: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To znaczy: Nauczę was miłości, mądrości. Nauczę was życzliwości. Wybaczania. Serdeczności. Ciepła. Żebyście porywali ludzi swoją mądrością do mądrości. Swoją dobrocią – do dobroci. Swoją życzliwością – do życzliwości.


* * *


     Na tydzień przed uroczystością świętego Franciszka Salezego zmarł ksiądz Jan Twardowski. Prawie całe swoje kapłańskie życie był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Zakon ten został założony przez świętego Franciszka Salezego – patrona pisarzy, publicystów, poetów.


* * *


     Święty Franciszek Salezy żył we wrażych czasach. Nienawiści kalwinów do katolików, nienawiści katolików do kalwinów, nienawiści protestantów do katolików, nienawiści katolików do protestantów. Żył na wygnaniu, chociaż był biskupem Genewy. I był mądry. I był dobry. Był tolerancyjny, wyrozumiały, cierpliwy, wybaczający, serdeczny, ciepły. I pozyskiwał swoich wrogów do takiego życia. Swoją mądrością – do mądrości. Swoją tolerancją – do tolerancji. Swoją cierpliwością – do cierpliwości. Swoją serdecznością – do serdeczności.
     Ksiądz Jan Twardowski żył we wrażych czasach. Reżimu komunistycznego. I był tolerancyjny, serdeczny, ciepły. Był mądry. Wyrozumiały, cierpliwy. Wypełnił swoje powołanie kapłańskie jak najlepiej. I wypełnił swoje powołanie poety. Zostawił wiele tomików swoich wierszy, tekstów literackich, które są nacechowane mądrością i miłością.


KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI


PS. 1  Jan Twardowski był jakiś czas katechetą dzieci niepełnosprawnych, które – jak to niepełnosprawni – zachowywały się czasem trudno. Poświęcił im wiersz, który tak kończy:
     Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką –
     z niebem betlejemskim, co w pudełkach świeci –
     z barankiem wielkanocnym – bez was świeczki gasną –
     i nie ma żyć dla kogo. 
                                               
  Ten od głupich dzieci


PS. 2  Tegoroczne rekolekcje adwentowe, które głosiłem w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie, były w dużej mierze oparte o poezję ks. J.Twardowskiego. Te rekolekcje są do przeczytania w Internecie. Znaleźć można moją stronę internetową pod adresem: www.malinski.pl