STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


1 lutego 2006

1589

5 lutego 2006
V NIEDZIELA ZWYKŁA


„Abym mógł nauczać”


     Uczysz się Jezusowej Ewangelii? Otrzymujesz w niej potwierdzenie swoich przeczuć? Rozsuwają się chmury twoich wątpliwości? Wiesz już dużo więcej? Rozumiesz ją? Zgadzasz się z nią? Uważasz ją za swoją księgę, za księgę swoich mądrości? Cieszysz się prawdami, które już doszły do ciebie? Starasz się żyć zgodnie z nimi? Jest dla ciebie Ewangelia wprost niewyczerpanym źródłem mądrości, studnią bez dna, przestrzenią nie do ogarnięcia?


KS. M.M.February 5, 2006
5th Sunday of Ordinary Time


”So I could teach”


     Do you study the Gospel of Jesus?  Do you find in it the confirmation of your premonitions?  Are the clouds of your doubts being dissipated?  Do you know much more by now?  Do you understand it?  Do you agree with it?  Do you consider it your book – the book of your wisdom?  Do you enjoy the truths that have reached you?  Are you trying to live by them?  Is Gospel for you the inexhaustible source of wisdom, a bottomless well, or a boundless space?


          Fr. M.M.