STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


15 lutego 2006

1595

19 lutego 2006
VII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Wielbili Boga”


     To jest taki wielki rachunek sumienia Europy. Z jednej strony – muzułmanie, mający swoje świętości, z drugiej strony – laicka Europa, która wolność podnosi na najwyższy piedestał.
     To jest rachunek sumienia, który Europa czyni przed całym światem i przed sobą samą. Czy musi się, czy powinno się szanować cudze świętości? Czy też można zostać swobodnym i nieograniczonym żadnym zobowiązaniem.
     To jest pytanie również o konstytucję zjednoczonej Europy. Czy ma stać na fundamencie przykazań miłości Boga i bliźniego, czy ma pozostać przy wolności jako najważniejszym prawie człowieka.
     Bo jak mamy zbudować Europę, która składa się z rozmaitych narodów, z rozmaitych kultur i z rozmaitych religii – a jednak powinna tworzyć rodzinę?


KS. M.M.February 19, 2006
7th Sunday of Ordinary Time


”They glorified God”


     This is such a great examination of conscience for Europe.  On one side – Muslims with their own sanctities, on the other side – lay Europe, who puts the freedom on the highest pedestal.
     This is an examination of conscience that Europe is doing in front of the entire world and in front of itself.  Should one, is one obligated to respect the sanctities of others?  Or can one stay free and unrestricted by any commitment?
     This is also a question regarding the constitution of a united Europe.  Should it rest on the foundation of the commandment of love towards God and one’s neighbor or should it stand freedom as the most important of human rights.
     So how are we supposed to build Europe – comprised of various nations of various cultures and various religions, which still should form one family?


          Fr. M.M.