STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


22 lutego 2006

1598

26 lutego 2006
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Młode wino”


     Nie można tkwić wczepionym w swój dawny świat. Bo i tak go coraz mniej rozumiesz. Bo się rozsypał i rozsypuje się z każdą chwilą jak rozbite kryształowe lustro. I ani nie potrafisz zobaczyć siebie takim, jakim byłeś, ani w tych okruchach nie zobaczysz tamtego świata. Nie próbuj oceniać swojej przeszłości kategoriami współczesnymi – tak siebie jak innych, jak cały tamten odchodzący w ciemność świat.
     A zresztą, po co? Teraz potrzeba innego myślenia. Tamto myślenie jest anachronizmem. Inne sprawy są ważne. Inny kąt widzenia.
     Sprawdzaj się w kipieli współczesnych wydarzeń, czy zachowujesz się jak uczciwy człowiek.


KS. M.M.February 26, 2006
8th Sunday of Ordinary Time


”Young wine”     You cannot live clinging to your old world, because you understand it less and less anyway; because it has fallen apart and it is falling more and more apart with each passing moment like a broken crystal mirror.  There’s no way you can see yourself in these shards the way you were, and you cannot see that world either.  Do not try to judge your past, yourself or others, or that whole world passing into oblivion according to the new standards.
     Why would you do it?  You need new thinking now.  The old thinking becomes an anachronism.  Different matters are important now.  Different perspective.
     Prove yourself in the storm of contemporary events; see if you behave like an honest person.


         Fr. M.M.