STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


8 marca 2006

1604

12 marca 2006
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


„Powstać z martwych


     Jest w nas prostota dziecka, które zachwyca się każdym pięknem, każdą dobrocią, każdą mądrością.
     Ale jesteśmy podobni również do hien, które rzucają się na padlinę.
     Od nas zależy, co będzie silniejsze – zachwyt czy pogarda. Radość, że są tacy piękni ludzie na świecie, którymi można się nacieszyć. Czy podła satysfakcja, że nasz rywal został pokonany. Nawet bez naszego udziału. Bo każdy jest rywalem w widzeniu hien, kto mądrzejszy, piękniejszy, świętszy, bardziej bezinteresowny.


KS. M.M.


 March 12, 2006
2nd Sunday of Lent


”To rise from the dead”


     There’s simplicity of a child within you: a child who marvels at each example of beauty, of goodness and of wisdom.
     But you are also like a hyena, which pounces on and grabs each piece of carrion.
     It depends on you as to which will be stronger – admiration or contempt.  Joy that there are such wonderful people in the world whom you can enjoy, or vile satisfaction that your rival was defeated, even without your participation. 
Because according to hyenas everyone is a rival: everyone who is smarter, more beautiful, more holy or unselfish.


          Fr. M.M.