STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


22 marca 2006

1611

26 marca 2006
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


„Kto wierzy w Syna Bożego”


     Trzeba wyrosnąć ponad to, co ludzie o tobie myślą, co mówią. Wyrosnąć ponad pragnienie, żeby ludzie ciebie obdarzali szacunkiem. Wyrosnąć ponad chęć, żeby cię ludzie z podziwem palcami pokazywali, żebyś był uwielbiany. Wyrosnąć ponad to, jak cię ludzie oceniają.
     I zawsze postępować tak, i mówić tak, jak ci dyktuje twoja mądrość i twoja prawość, chociażbyś stał na przegranej pozycji.
     Bo trzeba mieć swoją godność człowieczą. Nie szukać szacunku u ludzi. Mieć swoją godność – być niezależnym od tego, co ludzie o tobie myślą. Mieć swoją godność, której sędzią jest twoje sumienie.


KS. M.M.March 26, 2006
4th Sunday of Lent


”He, who believes in the Son of Man”


     You have to grow beyond what people think about you or say about you.  Grow beyond the desire to be respected by people.  Grow beyond the want to have people point you out with reverence, and admire you.  Grow beyond the opinion others have of about you.
     And always do and say what your wisdom and your integrity tell you, even if you find yourself defeated.
     You must have your human dignity.  Not to seek respect from people.  Have your human dignity – to be independent of what people think about you.  Have your dignity, of which your conscience is the only judge.


         Fr. M.M.