STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


5 kwietnia 2006

1616

9 kwietnia 2006
NIEDZIELA PALMOWA


„Ukrzyżowali Go”


     Łatwiej jest umierać, nawet gdy na krzyżu, jeżeli życiu nadany był jakiś sens. Dla Niego sensem życia była miłość Boża. Tym żył i to głosił, i za to umarł.
     Łatwiej będzie nam umierać, choć nie na krzyżu, gdy życiu staraliśmy się nadać sens miłości Boga i bliźniego.


KS. M.M.April 9, 2006
PALM SUNDAY


”They crucified Him”


     It is easier to die, even to die on the cross, if you have given your live some sense.  For Him, God’s love was the very sense of life.  He lived for it, He proclaimed it, and He died for it.
     It will be easier for us to die, although not on the cross, if we have tried to bestow on our lives the meaning of love for God and our neighbor.


          Fr. M.M.