STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


19 kwietnia 2006

1622

23 kwietnia 2006
2. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM


„Abyście, wierząc, mieli życie”


     Niewątpliwie Tomasz walczył o swoje zmartwychwstanie. Przecież na koniec zawsze nam chodzi o nas samych. I Jezus przyszedł, żeby go upewnić, że zmartwychwstanie. Tak jak On zmartwychwstał.
     Ale nam się nie ukaże. Uprzedził nas, żebyśmy na to nie liczyli. Obiecał tylko, że będziemy błogosławieni, gdy uwierzymy w swoje zmartwychwstanie – tak jak wierzymy w Jego zmartwychwstanie.


KS. M.M.April 23, 2006
2nd Sunday of Easter


”So that you might have life”


     Undoubtedly Thomas was fighting for his resurrection.  After all it is always about us, ourselves.  So Jesus came to assure him that he was going to be resurrected.  Just like He was resurrected.
     But He is not going to show Himself to us.  He warned us not to count on it.  He only promised that we were going to be blessed if we believed in our resurrection – just like we believe in His resurrection.


         Fr. M.M.