STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / Tygodnik Powszechny


26 kwietnia 2006

1625

30 kwietnia 2006
3. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM


„Pokój wam”


     Jezus jest nam dany, żeby nas uczyć miłości. Ale Jezus jest nam również dany, żeby nam pokazać przebieg naszego życia. Mówi do nas: Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka śmierci. We mnie macie odbicie waszego życia. Umrzecie – aby przejść do nowego życia. W momencie śmierci zmartwychwstaniecie tak jak ja.


KS. M.M.April 30, 2006
3rd Easter Sunday


”Peace be with you”


     Jesus is given to us to teach us love.  But Jesus is also given to us to show us the course of our lives.  He says to us:  Do not let your hearts be troubled and do not be afraid of death.  You see the reflection of your lives in me.  You shall die to pass to the new life.  In the moment of your death you shall be resurrected like I was.


          Fr. M.M.