Biblioteka
42.


Patrzmy w gwiazdę betlejemską, żeby
oczy nasze nabrały blasku, żeby
nabrały jej światła.


Przychodźmy do żłóbka Jezusa, żeby
ręce nasze się ogrzały, żeby
się otwarły.


Śpiewajmy kolędy, żeby
serca nasze odtajały, żeby
stały się bardziej wrażliwe na wszystko, co
wokół nas się dzieje.


 * * *


Let us look at the Bethlehem Star, so that
our eyes shine more
supplied with its light.


Let us come to the manger, so that
 our hands open up
and got warm.


Let us sing carols, so that
our hearts thaw out
and become more sensitive to
all that surround us.