Biblioteka
43.


Dlaczego Gwiazda znikła Trzem Mędrcom?
Przecież prowadziła ich
cierpliwie z dalekich krain aż
doprowadziła pod samą
Jerozolimę. I wtedy znikła.
Przypadek?
Zachowali się prawidłowo. Pytali
tego, kto mógłby im wskazać
drogę – Heroda.


A więc o to chodziło?
Żeby natrafili na Heroda?
Na tego zbrodniarza, który
zamordował żonę i
paru swoich synów.


Na człowieka, który
miał na sumieniu
całe rzesze
swoich dostojników.
Człowieka, po ludzku, skończonego.


Bóg przysyła mu propozycję –
Przyjdź do Jezusa.
A wszystkie grzechy
odkupisz swoją wiarą, nadzieją i miłością.


 ***


Why did the Star disappear?
It led the Three Wise Men
so patiently from distant lands until
they reached
Jerusalem. And then it disappeared.
Was it a coincidence?
They acted properly. They asked
The One, who would be able to show
them the way – Herod.


So that was the point?
To make them meet Herod?
That criminal who
murdered his wife and
a couple of his sons.


The man who
had hundreds of
his dignitaries
on his conscience.
The man completely lost,
in human categories.
 
God sends him a proposal –
Come to Jesus.
And all your sins
Will be redeemed by your faith, hope and love.