Biblioteka


palmy w rękach naszych - the palms in our handsBAZIE
strona 3Gdzie palmy w rękach naszych. Gdzie „Hosanna”
na ustach naszych. A może ty w bezpiecznym kącie
patrzysz z niepokojem na przeciągający
pochód Jezusa. A może, przewidując tragedię,
uspokajasz rozentuzjazmowanych.Czy ty Mu ufasz. Czy wierzysz, że On
ma rację. Czy jesteś przekonany, że ta
Jego droga jest słuszna i uczciwa. Że ludzkość
zawsze na nią wróci, że On zawsze
zmartwychwstanie. Jeżeli tak, to po co
się kryjesz. To dlaczego jesteś taki
przerażony, taki nieufny, taki niewierzący.

A może ty po prostu w Niego
nie wierzysz.

CATKINS
Page 3What happened to the palms in our hands. What happened to “Hosanna”
in our mouths. And maybe you are in a safe corner
uneasily watching Jesus’ procession
passing by. And maybe, in anticipation of tragedy
you try to calm down the enthusiastic ones.Do you trust Him. Do you believe that He
is right. Are you convinced that this
way of His is right and honest, that people
will always return to it, that He will always
rise from the dead. If so, than why
are you hiding. Why are you so
terrified, so distrustful, so unbelieving.

And maybe you just don’t
believe in Him.