Biblioteka


był wierny - He was faithfulBAZIE
Strona 6

Najważniejsze, że był wierny prawdzie. A iluż jest takich, którzy zobaczyli prawdę, ale prędko zamknęli oczy i odeszli z pośpiechem, uciekli przed nią, bojąc się konsekwencji, jakie ona może przynieść.

Najważniejsze, że przy niej wytrwał. Choć
przeżywał ciężkie chwile. W Ogrójcu
prosił: „Ojcze, jeżeli to
możliwe, oddal ode mnie
ten kielich”. Ale nie uciekł. A iluż
jest takich, którzy nawet poszli za
prawdą, ale pożałowali tego kroku i
wycofali się truchcikiem, gdy
zostali upomnieni czy nawet ukarani.
Grzecznie powrócili, pocałowali rękę i
nadstawili głowę do pogłaskania.

Krzyż jest symbolem zwycięstwa nad
strachem, wygodnictwem,
oportunizmem, podłością. Jest
symbolem człowieczeństwa.

CATKINS
Page 6

The most important is that He was faithful to the truth. And how many are those who saw the truth, but quickly closed their eyes and left in a hurry, ran away from it, scared of the consequences, which it could bring

The most important is that He stood by it. Even though
He was going through a rough time. In the Garden
He prayed “Father, if it be
possible let this cup
pass from me”. But He did not run away. And how many
are those, who followed the
truth, but regretted that move and
trotted right back, when
they were rebuked or even punished.
They returned nicely, kissed a hand and
bent their heads for stroking.

Cross is a symbol of victory over
fear, laziness
opportunism, vileness. It is
a symbol of humanity.