Biblioteka


Tajemnica śmierci - Mystery of deathBAZIE
Strona 7

Tajemnica śmierci
Jezusa. Tajemnica
śmierci tych, co
padli za sprawę. Tajemnica
rozstrzelanych,
wieszanych,
ścinanych,
dawnymi czasy kamienowanych,
krzyżowanych.

Chociaż jesteśmy słabi,
bojaźliwi,
zmienni. Chociaż
jesteśmy grzeszni,
chciwi,
wyrachowani,
interesowni, to
przecież w duszy każdego z nas
tli się iskra
wielkości. I nie ma nic
lepszego, żeby
tę iskrę zamienić
w płomień, jak
świadectwo drugiego człowieka.

CATKINS
Page 7

Mystery of death
of Jesus. Mystery
of death of those who
have died for a cause. Mystery
of those executed by firing squad
the hanged,
the beheaded,
the stoned ones in the old days,
the crucified.

Even though we are weak,
faint-hearted,
volatile. Although
we are sinners,
we are greedy,
calculated
self-interested, still
within each and every ones’ soul
a spark of greatness
flickers. And there’s nothing
better than
a testimony of another man
to change that spark
into a flame.