Biblioteka


Zwycięstwo pokonanych - Victory of the defeatedBAZIE
Strona 8

Zwycięstwo pokonanych. To jest prawda
wszystkich męczenników Kościoła i
wszystkich tych, którzy walczyli o
wolność, sprawiedliwość,
praworządność na świecie.

Przegrana zwycięzców. Bo przecież w
każdym człowieku, nawet w tym, kto
zdradzi o trzecim pianiu koguta, nawet w tym, kto wyda za trzydzieści srebrników, nawet w tym, kto zada śmiertelny cios, tli się
iskra człowieczeństwa,
uczciwości,
miłości.

CATKINS
Page 8

Victory of the defeated. This is the truth
of all martyrs of the Church and
all those who were fighting for
freedom, justice,
law and order in the world.

Defeat of the winners. Because within
every man, even within the one who
betrays when rooster craws the third time, even within the one who denounces for thirty pieces of silver, even within the one who
deals a deadly blow, the spark
of humanity, honesty
and love
flickers.