Biblioteka
45.


Nie zobaczysz gwiazdy betlejemskiej,
jeśli jej nie będziesz wypatrywał.
Nie usłyszysz śpiewania anielskiego,
jeśli nie będziesz nadsłuchiwał.


A komu bardziej
potrzeba wypatrywać
pociechy jak nie nam
przestraszonym chorobami, które
grasują za ścianą, śmiercią która
wokół nas krąży, nieszczęściami które
wywracają życie z taką trudnością
ustabilizowane, starością w którą
wszyscy się pogrążamy.


A komu bardziej potrzeba nadsłuchiwać
ratunku jak nie nam
świadomym coraz bardziej naszej
słabości, a wreszcie
głupoty, nam coraz bardziej
zgnębionym i smutnym.


Nie odnajdziesz
Gwiazdy zbawienia,
jeżeli jej nie będziesz szukał.
Nie dosłyszysz słów prawdy,
jeżeli ich nie będziesz pragnął.


***


You won’t see the Bethlehem Star,
If you don’t look out for it.
You won’t hear the angels singing
If you don’t prick up your ears.


And who needs
to look for consolation
more then we do,
afraid of diseases prowling
behind the wall, fearful of death spinning
around us, misfortunes shaking our lives
stabilized with such an effort,
afraid of the old age
in which we’re all plunging. 
 
And who needs to prick up ears for help
more then we do, more and more
aware of our weakness, our stupidity,
we depressed and sad.


You won’t find
the Star of Salvation,
if you don’t look for it.
You won’t hear the words of truth,
If you don’t want them.