Biblioteka


Jego życie - His lifeBAZIE

Strona 12

To nie tylko Jego życie było takie. Każde
życie jest takie. Również i ty masz
okresy powodzenia, kiedy żyjesz
w uznaniu i podziwie wśród szerokiego
kręgu przyjaciół. Ale przychodzą okresy
klęski, gdy jedni przyjaciele zdradzają cię, inni
zapierają się ciebie i zostajesz
sam. Osądzają cię niesprawiedliwie. Wkładają na ciebie
szatę błazna. Dźwigasz swój krzyż wśród
niezrozumienia i pogardy, popychany
jak zwierzę. Upadasz, wstajesz podnoszony
krzykiem i kopniakami.

CATKINS

Page 12

Not just His life was like that. Each
life is like that. You too have
prosperous times when you live
enjoying recognition and admiration within a great
circle of friends. But then the times
of disaster come, when some friends betray you, others
deny you and you are left
alone. They judge you wrongly. They dress you
in a clown’s robe. You carry your cross surrounded
with contempt and lack of understanding, shoved
like an animal. You fall down, you get up being lifted
by shouting and kicking.