Biblioteka


do takiego Króla - such KingBAZIE

Strona 13

Czy ty przyznajesz się do takiego Króla
w koronie, ale cierniowej. Na tronie, ale
krzyża. Króla, który poszedł na śmierć za
prawdę, który konając przebaczał
swoim wrogom.

Czy przyznajesz się do takiego
Jezusa? A może ty uważasz
ten stan za tymczasowy i wolisz
poczekać aż zmartwychwstanie i zacznie
rozdawać chleb.

A może ty tylko do takiego się
przyznajesz, który rozdaje chleb?

CATKINS

Page 13

Do you acknowledge such King
who wears a crown, but made of thorns. On a throne, but
made of the cross. King, who went to die for
the truth, who – when dying – forgave
his enemies.

Do you acknowledge such
Jesus? Or maybe you consider this
a temporary situation and you prefer
to wait until He’s risen from the dead and started
to distribute bread.

Or maybe you only acknowledge the one
that distributes bread?