Biblioteka
50.


Czy słyszysz poprzez hałas ulicy,
ludzki gwar,
krzyki, śpiewy,
narzekania, śmiechy,
przekleństwa, poprzez
codzienne odgłosy życia,
czy słyszysz śpiewy anielskie?


Czy dostrzegasz wśród świateł
ulicznych, wystawowych
neonów, okien
kamienic, reflektorów
samochodowych
Jego Gwiazdę?


Przyszedł, aby pomóc nam żyć, aby
poprzez naszą małość, tchórzostwo, chęć
prześlizgnięcia się
w wygodzie i spokoju
potrafiła się przebić nasza
wspaniałość, żebyśmy
mali spryciarze
potrafili rzucić
na szalę miłości
siebie samych.


 ***


Can you hear them singing
through the noise of the street,
through the clutter,
shouts and songs,
complaints, laughter,
curses, through the sounds of
everyday life,
Can you hear the angels singing?


Can you recognize His Star
Among the street lights
And the neon signs, the lights of
tenement windows and the car headlights
Can you recognize
His Star?


He came to help us live, so that
our magnitude
could pierce through
our littleness, cowardice,
the desire of comfort and calmness.
To make us,
little slyboots, able
to risk our lives
for love.