Biblioteka
51.


Oby nad tobą wciąż świeciła
gwiazda. Po to są święta wszystkie
kościelne i wszystkie
twoje domowe, abyś
nie dał
zamknąć się w jarzmie
codziennego życia.


Po to świętujesz, abyś miał
właściwą perspektywę swoich
sukcesów, osiągnięć, odkryć jak i
cierpień, upokorzeń, krzywd. Abyś zobaczył
w blasku wieczności swoje
prywatne życie,
pracę zawodową, swoje
obowiązki.


Oby ci nad szopą twoich
spraw codziennych
nie zgasła Gwiazda. Inaczej
nie da się żyć.


***


Let’s hope that the Star shines
over you continuously. That is why
we have church holidays, and
all your private holidays, so that
you wouldn’t
let yourself be closed
in the harness
of everyday life.


You celebrate to have
a right perspective on your
achievements, accomplishments, revelations,
as well as your sufferings, humiliations, harms.
So that you see your private life,
your work, and duties
in the light of eternity.


Let’s hope that the Star
never fades over the shed of your
everyday matters.
You can’t live otherwise.