Biblioteka


Może polegniesz - Perhaps you will fallBAZIE

Strona 16

Może polegniesz. Może,
realizując swoje życie według
wzoru Jezusa, przegrasz. Twoja
bezinteresowność będzie przez innych
wykorzystywana, twoja
uczciwość nie zostanie przez nikogo
zauważona, twoje
zasługi nie zostaną przez
nikogo wyróżnione, nie
dojdziesz do żadnych
dużych pieniędzy, przylepią ci łatkę
fantasty,
naiwnego,
nieżyciowego,
niepraktycznego

CATKINS

Page 16

Perhaps you will fall. Perhaps,
while fulfilling your life according to
Jesus’ example, you will lose. Your
selflessness will be used
by others, your
honesty won’t be noticed
by anybody and your
merits will not be
identified by anybody, you won’t
obtain any
large amount of money, they will label you
a dreamer,
a naïve one,
an unrealistic and
unpractical one.