Biblioteka


gdy pada deszcz - When it’s rainingBAZIE

Strona 17

Wtedy gdy pada deszcz bez końca i dzień za dniem
wstaje zapłakany tonący w wodzie i błocie musisz
wierzyć że wreszcie kiedyś deszcz ustanie
Wtedy gdy trwa niepogoda jest wietrzno ponuro gdy od rana
do wieczora widzisz świat w tych samych kamiennych barwach gdy
wzrok twój wciąż natrafia na ten sam szary
sufit chmur musisz
wierzyć że wreszcie kiedyś wyjdzie słońce
Wtedy gdy wszystko oblepia mgła i możesz widzieć tylko na
odległość kilku kroków musisz
wierzyć że mgła wreszcie kiedyś podniesie się lub
opadnie i zobaczysz dalekie horyzonty
Wtedy gdy tkwisz w ciemności gdy minuty wloką się
beznadziejnie i zdaje ci się że
noc się nie skończy musisz
wierzyć że wstanie słońce
Wtedy gdy dłuży ci się życie bez nadziei bez perspektyw
bez kolorów gdy idziesz we mgle nie widząc przed
sobą jutra gdy noc cię ogarnia coraz gęstsza musisz
wierzyć że kiedyś wejdziesz w pełnię
Życia i będziesz chodził w
słońcu cieple i w kolorach i otworzy się przed tobą
Świat
którego się nie spodziewałeś w najśmielszych marzeniach

CATKINS

Page 17

When it’s raining endlessly and day after day
wakes up in tears, drowning in water and mud, you must
believe that one day the rain will finally cease.

When bad weather persists, it is windy and gloomy, when you see the world
in the same stony colors from morning till evening, when
your gaze falls at the same gray ceiling
of clouds over and over again, you have to
believe that one day the sun will finally come out.

When fog envelopes everything and you can see only
as far as few steps ahead, you have to
believe that one day the fog will finally lift or
settle and that you will set your eyes on far-off horizons.

When you are stuck in darkness, when minutes drag
hopelessly and you think that
the night will never end you must
believe that the sun will rise.

When your life is dragging hopelessly, without perspective
without colors, when you are wandering in the fog, unable to see tomorrow, when the thicker and thicker night swallows you, you have to believe that one day you will achieve the fullness of life and you will stroll
in the sunshine, warmth and colors and the world
will open for you, the world,
you haven’t anticipated in your boldest dreams.