Biblioteka


Musiał zmartwychwstać - He had to rise from the deadBAZIE

Strona 18

Musiał zmartwychwstać
Bo inaczej
na marne
poszłoby całe Jego życie
Bo inaczej
zginęłaby prawda którą głosił
Bo inaczej
nawet najwierniejsi orzekliby że
popełnił jakiś ciężki grzech i
dlatego został odrzucony przez Boga Bo
gdyby się Bogu nie
sprzeniewierzył to
On nie dopuściłby do tego aby
został schwytany osądzony
skatowany a wreszcie
powieszony na krzyżu
A więc został wskrzeszony przez Boga
na dowód że jest Synem Bożym i że
wszystko czego nauczał
jest prawdą jak i
na dowód
że nie każdy kogo ludzie wieszają na
jakimkolwiek krzyżu
jest zbrodniarzem

CATKINS

Page 18

He had to rise from the dead
for otherwise
His entire life
would have been wasted
for otherwise
the truth which He had proclaimed
would have been lost
for otherwise
even the most faithful ones would decide that
He had committed some terrible sin and
that’s why He was rejected by God. Because
if He had not been
disloyal to God
God would not allow Him
to be caught and tried
and martyred and finally
hung on the cross.

And so He was brought back to life by God
in proof that He was the Son of God and that
everything He was teaching
was true and also

in proof
that not everyone hung by people
on any cross
is necessarily a criminal.