Biblioteka


Być chrześcijaninem - To be a ChristianBAZIE

Strona 19

Być chrześcijaninem to nie
dowiedzieć się
od sąsiada że
grób jest pusty że
aniołowie się pokazali że
kobiety ich spotkały i
mówią że
Jezus zmartwychwstał
To nawet
nie przeczytać o tym
jak spotkał Go
Kleofas z towarzyszem
w drodze do Emaus
To nawet nie
usłyszeć jak
opowiadał i
udowadniał co
o Nim napisane
w Pismach Świętych
Być chrześcijaninem to
spotkać Go
osobiście

CATKINS

Page 19

To be a Christian it’s not
to learn
from a neighbor that
the tomb is empty, that

the angels have appeared, that
the women have met them and
they say that
Jesus has risen from the dead.

It’s not even
to read about it
how Cleophas and his friend
met Him
on their way to Emmaus

Its’ not even
to hear how
He talked and
proved all that
had been written about Him
in the Holy Scriptures

To be a Christian is
to meet Him
personally