Biblioteka


To my wracamy - This is us, returningBAZIE

Strona 20

To my wracamy
zszokowani razem
z dwoma apostołami od
pustego grobu
To my wracamy
nie do końca rozumiejący razem
z trzema Mariami
bo zobaczyliśmy
anioła który
nam powiedział: Nie
masz Go tu
Zmartwychwstał oto
miejsce gdzie Go położono
To nam ukazał się
oniemiałym z radości
w ogrodzie gdyśmy
szukali Jego ciała
z Marią Magdaleną
To do nas zaskoczonych
powiedział
że z nami jeszcze się zobaczy

CATKINS

Page 20

This is us, returning
shocked, together
with two apostles from
the empty tomb

this is us returning
not able to totally understand along with
three Marias
because we saw
an angel who
told us: He
is not here
He had risen from the dead, this is
the spot where He had been placed

He showed Himself to us
who became speechless with joy
in the garden when
we were looking for His body
with Maria Magdalene

This is us, astonished, to whom
He said

that he was going to see us again